Angst grootste drempel bij het doen van aangifte mensenhandel

Politie en CKM starten proeftuin voor verbetering aangifteproces slachtoffers mensenhandel

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar en zijn netwerk. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormt de zwaarte en duur van de strafrechtelijke procedure een aanzienlijke drempel om aangifte te doen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) vandaag publiceert. Het CKM heeft verheugd gereageerd op de aankondiging van de politie om aan de slag te gaan met de uitkomsten van het onderzoek. Frank Noteboom, hoofd van het CKM, overhandigt vandaag om 12.30 uur op het Plein in Den Haag het rapport ‘Aangifte doe je niet’ aan Anne Kuik, Tweede Kamerlid van het CDA.

Uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat de grootste groep die seksueel uitgebuit wordt, Nederlandse meisjes zijn tussen de 12 en 17 jaar. Dit zijn naar schatting 1.320 meisjes per jaar, gemiddeld 2 à 3 per middelbare school. Hoewel precieze cijfers ontbreken blijkt dat de aangiftebereidheid onder deze groep laag ligt. ‘De verklaring van het slachtoffer speelt een belangrijke rol in het succesvol vervolgen van mensenhandelaren’, vertelt Noteboom. ‘Dit onderzoek brengt in beeld wat nodig is om de aangiftebereidheid te verhogen zodat mensenhandelaren hun straf niet ontlopen.’

Politie neemt het voortouw
Op basis van het onderzoek heeft het CKM vier aanbevelingen gedaan om de aangiftebereidheid te verbeteren. De eerste gaat in op een betere uitleg van de wettelijke definitie van mensenhandel omdat slachtoffers zichzelf vaak niet als slachtoffer zien. De tweede en derde aanbevelingen gaan over de angst en welke middelen voor en tijdens het strafproces ingezet kunnen worden om het slachtoffer te beschermen. Tot slot beveelt het CKM aan om de strafprocedure structureel minder belastend te maken. In navolging van het buitenland moet gekeken worden naar de mogelijkheid om een forensisch psycholoog in te zetten om het slachtoffer te horen en moet er ook gewerkt worden aan het verkorten van de duur van het strafproces.

De politie heeft op basis van het rapport aangekondigd op korte termijn aan de slag te gaan met de laatste drie aanbevelingen in samenwerking met het Openbaar Ministerie en het CKM. ‘Als slachtoffers van mensenhandel zich niet melden bij de politie, blijven mensenhandelaren op vrije voeten, met alle consequenties van dien voor de slachtoffers’ zegt Monique Mos hoofd Operatiën Eenheid Den Haag van de Nationale Politie ‘Ook wij willen dat meer slachtoffers zich melden zodat we deze praktijken effectief kunnen aanpakken. Op basis van de bevindingen van dit rapport starten we samen met het CKM een proeftuin om het proces van aangifte beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de slachtoffers. Dat ook het OM hieraan wil meewerken onderstreept alleen maar de urgentie van de problematiek.’ Noteboom: ‘Wij zijn hier heel blij mee, het toont de daadkracht van de politie en het belang van samenwerken in het bestrijden van seksuele uitbuiting onder minderjarigen.’

Campagne Maak het Zichtbaar
Het CKM start op 12 juni ook de campagne Maak het Zichtbaar, bedoeld om meer bewustwording rond kinderhandel en mensenhandel te creëren. Samen met politieagent Dwight van van de Vijver, zangeres Dilana Smith (die de videoclip van haar speciaal voor dit thema geschreven single Behind Closed Doors laat zien) en leerlingen van het Mariscollege uit Den Haag geeft Anne Kuik het startsein. Actrice Halina Reijn deelt in de campagne filmpjes via haar social-kanalen waarin ze een uitspraak noemt van een slachtoffer en haar volgers laat weten wat zij kunnen doen om te helpen. Noteboom: ‘Zoals uit ons rapport blijkt, is het van essentieel belang dat jongeren worden gewaarschuwd voor mensenhandelaren en hun omgeving de signalen van slachtoffers herkennen. We hebben daarvoor ook lesmateriaal ontwikkeld voor middelbare scholen. Door een combinatie van interactieve lesmethoden, zoals een escaperoom en een theatervoorstelling, brengen we het onderwerp echt tot leven.’

Lees hier het onderzoeksrapport Aangifte doe je niet

Bekijk hier de animatie waarin wordt uitgelegd hoe moeilijk het is voor een slachtoffer om aangifte te doen.

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.ckm-fier.nl en www.mensenhandelweb.nl