CKM start landelijke bewustwordingscampagne

‘Scholen spelen cruciale rol in zichtbaar maken van mensenhandel’

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) geeft op 18 oktober met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, en BNN-presentator Nathan de Vries het startsein voor de landelijke campagne Maak het Zichtbaar. Dit doen zij samen met leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. Het doel van deze campagne is om heel Nederland bewust te maken dat kinderhandel en mensenhandel ook hier aan de orde van de dag is. Achttien oktober is de Europese dag tegen mensenhandel.

‘Nederland is een handelsland’, vertelt Frank Noteboom, hoofd van het CKM. ‘En daar zijn we natuurlijk trots op. Maar wat veel mensen niet weten is dat er in ons land ook dagelijks wordt gehandeld in mensen; volwassenen, jongeren én kinderen. Gemeenten, bedrijven en het maatschappelijk middenveld spelen een belangrijke rol om deze mensonterende misdaad zichtbaar te maken en te stoppen. Maar ook scholen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Meerdere kranten hebben het laatste jaar bericht over mensenhandelaren die meisjes en jongens ronselen op scholen voor onder andere seks tegen betaling en het dealen van drugs; zelfs afgelopen weekend nog. Dit is niet voorbehouden aan één school of één plaats, maar komt in heel Nederland voor. Leraren hebben veelal wel een onderbuikgevoel dat er iets mis is, maar weten onvoldoende hoe daar gevolg aan te geven. Dat is de reden dat het CKM de campagne Maak het Zichtbaar deze keer start op een school.’

Vijf keer meer slachtoffers dan geregistreerd

‘Het geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel blijkt ongeveer vijf keer zo groot als het aantal geregistreerde slachtoffers en komt neer op ongeveer 6.250 slachtoffers per jaar’, meldt Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. ‘Uit het onderzoek dat ik samen met de Verenigde Naties heb uitgevoerd, blijkt dat 257 op de 100.000 Nederlandse meisjes tussen de 12 en de 17 jaar slachtoffer wordt. Dat is zorgelijk. Een groot deel van de slachtoffers is niet in beeld bij instanties. We moeten daarom blijvend inzetten op bewustwording, zeker ook onder jongeren.” Esther Verdonk, Schoolleider zorg van de Thorbecke Scholengemeenschap beaamt dit: ‘We hebben hier op school te maken met een doelgroep die kwetsbaar is voor uitbuiting. Door deze voorlichting doen we ons best om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.’

Documentaire, ervaringsdeskundige en “Escapevan” maken mensenhandel zichtbaar

Tijdens de startbijeenkomst lanceert Nathan de Vries een unieke documentaire die hij samen met slachtoffers van mensenhandel maakte en waar bekende Nederlanders een belangrijke rol in spelen. Daarnaast gaat ervaringsdeskundige Linda Futa- Van Goch in gesprek met de leerlingen en brengen de leerlingen een bezoek aan de Escapevan – een escaperoom op wielen – waar ze een inkijkje krijgen in de omstandigheden waaronder minderjarige slachtoffers uitgebuit worden, hetgeen als erg indrukwekkend wordt ervaren.

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onderzoekt, lobbyt, houdt zich bezig met beleid en strategie en voert actie om mensenhandel te verbannen naar de geschiedenisboekjes. Het CKM wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Tijdens de Maak het Zichtbaar-campagne laten we zien dat iedereen haar steentje bij kan dragen via de Escapevan bij de opsporingspolitie in Haaglanden en op Eindhoven Airport, en via een concert in de Harmonie in Leeuwarden.

 

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.ckm-fier.nl en www.mensenhandelweb.nl