De 6 meest gestelde vragen over mensenhandel

 • 1. Wat is mensenhandel?

  Mensenhandel is uitbuiting onder een bepaalde vorm van dwang of misleiding. Ook illegale handel in organen en gedwongen criminaliteit valt onder mensenhandel. Aanvankelijke instemming met het verrichten van de werkzaamheden, betekent niet dat er geen sprake kan zijn van mensenhandel.

 • 2. Komt mensenhandel in Nederland voor en in waar?

  Mensenhandel komt in Nederland voor in met name de seksindustrie, horeca, land- en tuinbouw, bouw en industrie. Verder zien we steeds meer slachtoffers die gedwongen worden criminele handelingen te verrichten, zoals zakkenrollen en winkeldiefstallen plegen.

 • 3. Waar komen slachtoffers van mensenhandel vandaan?

  Slachtoffers zijn grotendeels afkomstig uit het buitenland. Ongeveer een derde komt uit Nederland. Het overgrote deel van de slachtoffers die geregistreerd zijn, is vrouw. Maar ook mannen en kinderen vallen ten prooi aan mensenhandelaren.

 • 4. Op welke schaal komt mensenhandel in Nederland voor?

  Hoeveel kinderen en volwassenen in Nederland slachtoffer worden van mensenhandel is niet bekend.  Er zijn geen concrete betrouwbare cijfers beschikbaar omdat deze praktijken zich in het verborgene afspelen. Bovendien: niet alle instanties die te maken krijgen met slachtoffers van mensenhandel melden dit bij het coördinatiecentrum mensenhandel.

 • 5. Is mensenhandel hetzelfde als mensensmokkel?

  Nee. Mensenhandel moet onderscheiden worden van mensensmokkel. Bij mensensmokkel wordt illegaal een staatsgrens overschreden. Bij mensenhandel worden mensen voor economisch gewin uitgebuit. Bij mensenhandel wordt wel vaak mensensmokkel gebruikt om mensen Nederland binnen te krijgen.

 • 6. Hoe herken je mensenhandel?

  Mensenhandel gaat altijd gepaard met dwang. Dwang kan onder andere bestaan uit dreiging met geweld, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie. Meer weten over hoe je een slachtoffer herkent en welke acties je kunt ondernemen? Kijk op ‘Signalen herkennen’.

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.ckm-fier.nl en www.mensenhandelweb.nl