1300-deal

Politieke meerderheid voor de 1300-deal!
CDA, PvdA, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, D66, PVDD.

Heeft jouw partij al getekend?

Afgelopen week hebben wij onze 1300-deal actie gepresenteerd aan (aanstormende) Kamerleden. Inmiddels hebben acht partijen getekend.

De 1300-deal verwijst naar 1300 minderjarige, Nederlandse meisjes die elk jaar slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. Het is de grootste, meest onzichtbare en daarmee de meest kwetsbare groep slachtoffers mensenhandel in Nederland. En deze groep verdwijnt de laatste jaren verder uit zicht, inmiddels is slechts 2 tot 3% van de slachtoffers bekend bij zorgverleners of de politie. 

Mensenhandel is absoluut geen ver-van-je-bed-show, er zijn momenteel 1300 bedden in Nederland waar kinderen seksueel worden uitgebuit. Een onacceptabele realiteit waar wij geen genoegen mee willen of mogen nemen.

Deze specifieke groep, de 1300 slachtoffers, staan symbool voor alle slachtoffers van mensenhandel. En dat zijn er in Nederland volgens schatting meer dan 6000. Met de 1300-deal vragen wij commitment van (aanstormende) Kamerleden om de aanpak van mensenhandel de komende jaren verder te versterken. Ook wanneer de overheid de komende jaren vanwege de pandemie hard moet gaan bezuinigen.

Het helpen van die 1300 slachtoffers, en met hen alle slachtoffers van mensenhandel, is een gemeenschappelijke opdracht, voor politici, voor burgers, bedrijven én maatschappelijke organisaties zoals wij. Deze deal vraagt in het bijzonder een inspanningsverplichting van de politiek, maar het gaat in feite om een gemeenschappelijke missie. Samen moeten en kunnen we het verschil maken voor alle slachtoffers van mensenhandel.

Waar zit het probleem?

Waarom zitten er op dit moment 1300 meisjes in een uitzichtloze situatie? Heeft dit kabinet er met de pet naar gegooid? Faalt de politie? Schiet de zorg tekort? Nee, nee en nee. Het huidige kabinet heeft een fundament gelegd om de aanpak van mensenhandel te versterken, maar de verbeteringen die zijn ingezet zijn nog fragiel en hebben voor deze 1300 slachtoffers nog geen effect gehad.

Daarom is nu de tijd gekomen om door te pakken, te versnellen, en investeringen van de afgelopen jaren de komende jaren te verzilveren. Alleen dan is het mogelijk om die vicieuze cirkel van onzichtbare uitbuiting te doorbreken. Alleen dan kunnen we deze 1300 kinderen signaleren, helpen en mensenhandelaren en klanten een halt toe roepen. Dat zijn we aan deze onzichtbare groep slachtoffers verschuldigd, daar hebben ze recht op, daar moeten ze op kunnen rekenen.

Waar tekenen Kamerleden voor?

Mensenhandel is per definitie een delict waarbij de slachtoffers vaak niet uit eigen beweging naar zorgverleners en/of de politie stappen. We weten dus dat er veel onzichtbare slachtoffers van mensenhandel zijn in Nederland. Maar waar verbetering nodig is, treedt de laatste jaren een verslechtering op. Simpelweg onverteerbaar. Volgens de Nationaal Rapporteur wordt minimaal 97% van deze 1300 slachtoffers niet gezien, niet geholpen en kunnen mensenhandelaren en klanten ongestoord hun gang blijven gaan, óók met nieuwe slachtoffers. Om die reden is het motto van het CKM dan ook: ‘Maak het zichtbaar’.

Het is tijd voor actie, voor wezenlijke verbetering. De ommekeer start nu.

Dit vragen wij van (aanstormende) Kamerleden:

1300-deal

Een (aankomend) volksvertegenwoordiger die de 1300-deal ondertekent neemt geen genoegen met het feit dat:

 • er naar schatting jaarlijks ruim 6000 slachtoffers mensenhandel in Nederland te betreuren zijn, waaronder 1300 minderjarige, Nederlandse meisjes die jaarlijks slachtoffer worden van seksuele uitbuiting;
 • ongeveer 97% van deze minderjarige slachtoffers buiten het zicht van hulpverlening en/of de politie blijft waardoor
 • slachtoffers niet de bescherming krijgen waar zij recht op hebben, maar die zij bovenal zo hard nodig hebben;
 • minderjarige slachtoffers vaak met tientallen klanten gedwongen seks moeten hebben en soms langer dan een jaar worden
 • uitgebuit;
 • daders én klanten door deze onzichtbaarheid buiten schot blijven.

Een (aankomend) volksvertegenwoordiger verklaart bij ondertekening  van de 1300-deal dat hij/zij zich, binnen de coalitie of oppositie, inzet voor de zichtbaarheid van – en zorg voor – slachtoffers van mensenhandel en de versterking van de opsporing, waaronder:

 • Continuering en waar mogelijk een versterking van de kabinetsaanpak ‘Samen tegen Mensenhandel’.
 • Blijvende investeringen in veilige en effectieve zorg en bescherming voor alle slachtoffers mensenhandel. Het uitgangspunt is daarbij om de zorg zoveel mogelijk dicht aan huis te organiseren waar dat mogelijk is, maar waar ook tijdig en sneller wordt doorverwezen naar landelijke expertise- en behandelcentra waar dat in het belang van slachtoffers beter is.
 • Zorgen dat de opsporing en vervolging de middelen, capaciteit en (digitale) expertise krijgen die nodig zijn om de strafrechtelijke aanpak van mensenhandelaren en klanten te versterken en te intensiveren.
 • Investeren in innovatieve instrumenten gericht op contact met, en bescherming van, slachtoffers die nu onzichtbaar blijven. Denk hierbij aan middelen met een bewezen trackrecord als anonieme chatfuncties voor onder meer slachtoffers mensenhandel en het Online Outreach programma.
 • Het wegnemen van privacy-barrières die samenwerking tussen zorg en opsporing bemoeilijken en de vergaring van data over trends en ontwikkelingen binnen mensenhandel compliceren.

We hebben inmiddels een politieke meerderheid voor de 1300-deal. CDA, PvdA, SP, CU, PVDD, ChristenUnie, PVDD en GroenLinks hebben getekend. De VVD schittert door afwezigheid en willen zich niet committeren aan de deal in aanloop naar de formatie. De PVV heeft sympathie maar kon het intern niet afstemmen.

Spoor ze aan!

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.hetckm.nl