Privacybeleid

Privacy Statement maakhetzichtbaar.nl

Als u gebruik maakt van campagnesite Maakhetzichtbaar.nl van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, laat u gegevens bij ons achter. Graag informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met deze persoonsgegevens doen en hoe u zich kunt beroepen op uw rechten. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. CKM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. CKM zal uw gegevens niet verkopen aan derden.

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt dan hebben wij rekening gehouden met de bijzondere voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Als u de CKM-websites bezoekt, dan laat u in een aantal gevallen persoonsgegevens bij ons achter:
• Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief
• Bij het doen van een online donatie
• Navigatie door de website (betreft anonieme gegevens m.b.t. gebruik van de site)

Grondslag van de verwerking

CKM moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de verwerkingsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens nadat wij uw toestemming hebben gekregen.

Wat doen we met uw gegevens

CKM bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

Het afhandelen van online donaties
Als u een donatie doet via de website van CKM kunt u uw gegevens achterlaten zodat wij u per mail kunnen bedanken voor uw gift. U heeft ook de mogelijkheid om anoniem te doneren.

Het versturen van nieuwsbrieven en mailings
CKM verstuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn bedoeld om u op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen. Uw e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde aanmeldformulier op de website.

Verzamelen en analyseren van statistieken
De website van CKM verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die u bekijkt en de tijd die u op onze site doorbrengt.

Beveiliging

CKM hecht grote waarde aan een integere omgang met uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom op een veilige en vertrouwelijke manier om met uw persoonsgegevens door deze zorgvuldig te beschermen. Om dit te bereiken hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij voor een optimale beveiliging van onze website (o.a. met een SSL-certificaat), de toegangssystemen, computernetwerken en servers.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. CKM streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

De email wordt gehost door onze eigen organisatie. Als jij contact opneemt via een formulier op onze website krijgen wij daarvan per mail bericht. Hiermee komen jouw gegevens terecht op onze eigen mailservers op een van onze locaties.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of u toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw gegevens. Uw gegevens blijven dan opgeslagen totdat u zich uitschrijft. Aan afmelden zijn nooit kosten verbonden.

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw persoonsgegevens. Deze anonieme gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, verzamelen we bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen.

CKM maakt gebruik van cookies van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. We hebben om uw privacy te waarborgen een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, het ‘delen van gegevens’ uitgezet en het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze pagina op de website van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/

Ontvangers van gegevens

Wij schakelen soms derden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de website. Wanneer wij derden inschakelen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze derden maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Mailchimp
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze algemene nieuwsbrief. Wij versturen nieuwsbrieven vanuit de mailingtool Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen op de verzendlijst van onze nieuwsbrief in Mailchimp. Met Mailchimp hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten om de privacy van uw gegevens te kunnen waarborgen.

GH+O
De website maakhetzichtbaar.nl wordt gehost bij GH+O (gho.nl). Gegevens die u achterlaat op de website van GH+O komen in het CMS terecht en daarmee op de servers van GH+O. Met GH+O hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Uw privacyrechten

U heeft een aantal specifieke rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij leggen u uit welke rechten dit zijn en hoe u zich hierop kunt beroepen.

Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van u hebben. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij CKM via communicatie@ckm-fier.nl. Komt u onjuistheden tegen in de door ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op uw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

Recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet
Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kunt u een verzoek indienen om uw gegevensverwerking door ons (tijdelijk) te laten stoppen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of dat u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als u zich hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u zich in specifieke gevallen beroepen op het recht op bezwaar waarbij u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op het stoppen van gebruik van gegevens
U kunt aangegeven als u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken. U kunt zich afmelden voor nieuwsbrieven en mails van CKM via de afmeldlink in het betreffende bericht of door een mail te sturen naar communicatie@ckm-fier.nl.

Recht op het indienen van een klacht
Vindt u dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. U kunt ons bereiken door te e-mailen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@fier.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie hierover.

Wijzigingen Privacy Statement

CKM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We raden u aan het privacy statement regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van het privacy statement is te vinden op de website van CKM.

Vragen?

Heeft u vragen over ons Privacy Statement? Neem gerust contact met ons op via communicatie@ckm-fier.nl.

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.hetckm.nl