Hulp nodig?

Wanneer je het vermoeden hebt dat iemand slachtoffer is van mensenhandel, is het van belang dat je dit meldt bij de juiste instanties. Op die manier kan het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgen en kunnen daders worden opgespoord. Melden is ook belangrijk om inzicht te krijgen in hoe vaak mensenhandel in Nederland voorkomt. Deze informatie wordt gebruikt om de aanpak van mensenhandel te kunnen verbeteren.

Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan het noodnummer: 112

Hulp aan en bescherming van slachtoffers

Chat met Fier: online hulp
Chat met Fier is bedoeld voor iedereen die nare ervaringen heeft gehad.  Is er iets gebeurd tegen je wil? Of maak je je zorgen over iemand uit je omgeving? Praat er online over met de hulpverleners via de chat. Dat kan anoniem. Speciaal getrainde hulpverleners luisteren naar je verhaal, geven jou informatie en helpen je als je dat wilt. Jouw verhaal en vragen worden vertrouwelijk behandeld. Openingstijden chat: ma t/m vrijdag van 16.00 uur – 06.00 uur, zaterdag en zondag van 20.00 uur – 06.00 uur. Chat met Fier.

Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen
Vermoed je (seksuele- of criminele) uitbuiting van een minderjarige? Ben je minderjarig en word je gedwongen om drugskoerier te zijn? Of word je gedwongen tot seks met anderen? Vraag advies bij het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen. Contact opnemen kan anoniem en het Meldpunt helpt je zonder je in gevaar te brengen. Bij het meldpunt kunnen ouders, verzorgers, familie, vrienden, kennissen en ieder ander die vermoedt dat een minderjarige slachtoffer is van uitbuiting, hun signalen delen, advies vragen en onderzoek laten doen. Melding doen of advies nodig? Ga naar: www.melduitbuitingminderjarigen.nl/meld-nu. Of bel van maandag t/m vrijdag van 09:00- 17:00 uur naar: 0800- 0034.

CoMensha
CoMensha is het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel en heeft vanuit de overheid o.a. de verantwoordelijk gekregen om de eerste zorg en opvang van slachtoffers van mensenhandel (seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting) te coördineren. Zij geeft informatie en advies aan ketenpartners en andere professionals en bemiddelt voor slachtoffers naar opvang en hulpverlening. Dit doet zij in nauwe samenwerking met zorg- en regiocoördinatoren in het hele land, opvanginstellingen, de advocatuur, de Politie, de Koninklijke Marechaussee, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere ketenpartners. CoMensha is telefonisch bereikbaar op 033-4481186 en via mail en op www.mensenhandel.nl. Open van 8:00 – 19:00 uur.

FairWork
FairWork helpt slachtoffers van moderne slavernij in Nederland. FairWork richt zich op slachtoffers die uitgebuit zijn/worden in sectoren buiten de seksindustrie, bijvoorbeeld in restaurants,  de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Bij vermoedens van arbeidsuitbuiting neem contact op met FairWork.

Fier
Fier is expertisecentrum op onder andere het terrein van mensenhandel en loverboyproblematiek. Bij Fier worden slachtoffers van mensenhandel opgevangen en behandeld. Voor informatie voor en advies bel 088 – 20 80 000, of stel je vraag via .

Fier heeft een landelijke adviesfunctie voor verwijzers en andere (zorg)professionals. Zij kunnen terecht voor informatie en advies op het terrein van mensenhandel en loverboyproblematiek via 088 – 20 80 000 of .

 

Opsporing

Politie
Wanneer je vermoedt dat er in jouw omgeving sprake is van dwang of uitbuiting kun je dit melden bij de plaatselijke politie via 0900-8844. Bij een aangifte van mensenhandel/mensensmokkel of gerichte informatie wordt altijd onderzoek naar de dader(s) ingesteld. Een slachtoffer van mensenhandel kan terecht bij de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), waar gecertificeerde rechercheurs werken.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW is verantwoordelijk voor het opsporen van arbeidsuitbuiting en kan strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uitvoeren. Vermoedens van arbeidsuitbuiting kun je bij de Inspectie SZW melden door te bellen naar 0800 – 5151 of vanuit het buitenland naar +31 70 – 333 44 44.

Meld Misdaad Anoniem
Wil je anoniem melding doen van mensenhandel? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 70 00 of meld online: www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden.

 

Registratie mensenhandel

CoMensha
CoMensha geeft in opdracht van de overheid inzicht in aard en omvang van mensenhandel in Nederland en registreert ten behoeve van het landelijke beeld (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. Bij het melden van slachtoffers is de bescherming van de privacy van groot belang. Deze vertrouwelijke informatie wordt geanonimiseerd aangeleverd aan het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen om de mensenhandelproblematiek in Nederland in kaart te brengen. Om slachtoffers op de juiste manier bij CoMensha te melden, maak je gebruik van het aanmeldformulier van CoMensha

Wegwijzer mensenhandel
Bij het helpen van slachtoffers van mensenhandel zijn zowel landelijk als regionaal veel verschillende partijen betrokken. De Wegwijzer mensenhandel is het centrale punt waar professionals, slachtoffers en burgers terecht kunnen voor een overzicht van organisaties die hulpverlenen en ondersteuning bieden aan slachtoffers van mensenhandel.

 

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.hetckm.nl