Mensenhandel?

 • 1. Wat is mensenhandel?

  Mensenhandel gebeurt wanneer iemand een ander dwingt om te werken onder slechte omstandigheden en hier zelf aan verdient. Dit heet uitbuiting. Bij jongeren is dat werk vaak seks tegen betaling of criminaliteit. Ieder jaar krijgen honderden jongeren te maken met seksuele en criminele uitbuiting. Slachtoffers zitten vast in een hele slechte situatie. Vaak schamen ze zich of zijn ze bang om hulp te vragen. Dit zorgt voor veel verdriet en ellende. Mensenhandelaren gebruiken bedreiging, geweld of bedrog. Slachtoffers van mensenhandel zijn niet vrij om over hun eigen leven te beslissen. Het geld dat ze verdienen moeten ze afstaan. Mensenhandel is verboden.

 • 2. Wat is seksuele uitbuiting?

  Seksuele uitbuiting is gedwongen seks tegen betaling. Seks tegen betaling onder de 18 jaar is altijd verboden. Bij seksuele uitbuiting gaat het geld dat slachtoffers verdienen deels of helemaal naar iemand anders. Niemand mag een ander dwingen tot een relatie of seks. Je mag altijd nee zeggen. Als iemand druk op je uitoefent om dingen te doen die je niet wil doen, zoals seks, en daaraan verdient, dan is dit uitbuiting. Oók als dit binnen een relatie gebeurt. Oók als je eerst dacht dat het een goed idee was. En óók als je een deel van het geld mag houden.

  Personen die jongeren lokken en aanzetten tot seks tegen betaling worden ook wel loverboys genoemd. Loverboys zijn ook mensenhandelaren. Ze doen zich anders voor dan ze zijn, maken iemand afhankelijk en laten die persoon dan voor zich werken. Vaak ziet het slachtoffer de loverboy als geliefde, beschermer of vriend. Ze kunnen daarom dingen vragen die het slachtoffer eigenlijk niet wil, zoals het hebben van seks met anderen. Maar let op: mensenhandelaren kunnen ook meisjes zijn.

  Jongens worden ook slachtoffer van seksuele uitbuiting. Dit weten veel mensen niet. Voor jongens is het daarom vaak extra moeilijk om hulp te vragen

 • 3. Wat is criminele uitbuiting?

  Criminele uitbuiting is gedwongen criminaliteit. Iemand zet een jongere onder druk om strafbare dingen te doen, zoals drugshandel, diefstal of oplichting. Denk aan drugs vervoeren of geld doorsluizen via jouw rekening. Het geld dat een jongere hiermee verdient moet hij of zij (deels) afstaan.

  Slachtoffers lopen een groot risico dat de politie ze pakt. De gevolgen voor slachtoffers zijn vaak groot. Ze worden vervolgd, krijgen straf en een strafblad. Dat maakt het moeilijk om een stageplek of werk te vinden. Ook blijven slachtoffers vaak achter met (hoge) schulden. Het is voor slachtoffers moeilijk om hulp te vragen, want zij zien zichzelf vaak als dader, niet als slachtoffer. Als ze tóch hun verhaal vertellen, kunnen ze bescherming krijgen en kan worden voorkomen dat ze straf krijgen.

 • 4. Komt mensenhandel ook voor in Nederland?

  Ja, helaas wel. Mensenhandel komt in Nederland voor in met name de seksindustrie, horeca, land- en tuinbouw, bouw en industrie. Verder zien we steeds meer slachtoffers die gedwongen worden om criminele handelingen te verrichten, zoals zakkenrollen en winkeldiefstallen plegen.

 • 5. Hoeveel slachtoffers van mensenhandelaren zijn er in Nederland?

  Seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel: per jaar zijn er bijna 3.000 slachtoffers. Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers: ruim 1.300 meisjes worden slachtoffer.

 • 6. Waarom doen deze slachtoffers geen aangifte?

  Vaak is er bij seksuele uitbuiting sprake van chantage of dreiging met geweld. Mensenhandelaren zetten jongeren vaak onder druk met allerlei chantagemiddelen zoals naaktfoto’s en zorgen ervoor dat het contact met ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen wordt verbroken. Ze schamen zich en zijn bang voor de gevolgen als ze aangifte doen.

 • 7. Hoe kan ik helpen?

  Je kan de slachtoffers helpen door signalen te herkennen en het gesprek aan te gaan. Als je dingen opvallen of als je je zorgen maakt, vraag dan wat er aan de hand is. Neem hun verhaal serieus. Het kan ook zijn dat een vriend of vriendin in de problemen zit en jou vraagt om dit aan niemand door te vertellen. Toch help je hem of haar het beste door dit te bespreken met iemand die je vertrouwt of te melden bij de juiste instanties. Je kunt ook voor een ander anoniem advies vragen aan een hulpverlener via Chat met Fier.

  Klik hier voor alle signalen en wat je dan kan doen.

 • 8. Voor hulp en advies

  Voel je je onveilig of maak je je zorgen? Ga naar een volwassene die je vertrouwt. Op school kan dit bijvoorbeeld je mentor of een andere docent zijn. Je kunt anoniem advies vragen aan een hulpverlener via Chat met Fier. De hulpverlener luistert naar je, geeft informatie en helpt je als je dit wil. Als iemand je chanteert met naaktfoto’s of video’s of bij andere vragen over online veiligheid, kun je terecht bij Helpwanted. Hier kun je anoniem advies vragen en hulp krijgen.

  Het kan zijn dat je, nu je dit hebt gelezen, denkt dat je zelf fout zit. Schroom ook dan niet om hulp te vragen. Ook dan kan je terecht bij de Chat met Fier.

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.hetckm.nl