Mensenhandel?

 • 1. Wat is mensenhandel?

  Mensenhandel is uitbuiting onder een bepaalde vorm van dwang of misleiding. Ook illegale handel in organen en gedwongen criminaliteit vallen onder mensenhandel. Als er wordt ingestemd met het verrichten van de werkzaamheden, betekent dit niet dat er geen sprake kan zijn van mensenhandel.

 • 2. Komt mensenhandel ook voor in Nederland?

  Ja, helaas wel. Mensenhandel komt in Nederland voor in met name de seksindustrie, horeca, land- en tuinbouw, bouw en industrie. Verder zien we steeds meer slachtoffers die gedwongen worden om criminele handelingen te verrichten, zoals zakkenrollen en winkeldiefstallen plegen.

 • 3. Zijn loverboys ook mensenhandelaren?

  Ja. Er is namelijk altijd sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen loverboys en hun slachtoffers. Vaak ziet het slachtoffer de loverboy als geliefde, beschermer of vriend. Ze kunnen daarom dingen vragen die het slachtoffer eigenlijk niet wil, zoals het hebben van seks met anderen.

 • 4. Hoeveel slachtoffers van loverboys zijn er in Nederland?

  Seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel: per jaar zijn er bijna 3.000 slachtoffers. Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers: ruim 1.300 meisjes worden slachtoffer.

 • 5. Waarom doen deze slachtoffers geen aangifte?

  Vaak is er bij seksuele uitbuiting sprake van chantage of dreiging met geweld. Loverboys zetten jongeren vaak onder druk met allerlei chantagemiddelen zoals naaktfoto’s en zorgen ervoor dat het contact met ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen wordt verbroken. Ze schamen zich en zijn bang voor de gevolgen als ze aangifte doen.

 • 6. Hoe kan ik helpen?

  Je kan de slachtoffers helpen door signalen te herkennen en het gesprek aan te gaan. Klik hier voor alle signalen en wat je dan kan doen: ‘Signalen herkennen

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.ckm-fier.nl en www.mensenhandelweb.nl