Over het CKM

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is een ngo die de strijd aangaat tegen mensenhandel. Ons motto: ‘No one shall be held in slavery’. Eén van de doelen van het CKM is de onzichtbare wereld van kinderhandel en mensenhandel zichtbaar maken. We willen dat iedereen weet dat er op dit moment in ons land duizenden kinderen, jongeren en volwassenen worden uitgebuit door hun mensenhandelaar. Want alleen samen kunnen we mensenhandel stoppen. Het CKM is onderdeel van Fier.

Wat doet het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel?
Het CKM initieert en participeert in diverse pilots en projecten in de strijd tegen mensenhandel. Het CKM onderzoekt, publiceert, lobbyt en agendeert.

Met wie werkt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel samen?
Het CKM werd in 2011 opgericht door Fier en Terre des Hommes om de strijd tegen mensenhandel in Nederland een flinke impuls te geven. Andere belangrijke partners in de strijd tegen mensenhandel zijn onder andere CoMensha, FairWork, Stop the Traffik, Home of Change en Defence for Children.

Meer weten over het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel? Kijk dan op www.ckm-fier.nl

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.ckm-fier.nl en www.mensenhandelweb.nl