Over het CKM

Kinderhandel en mensenhandel horen niet thuis in deze wereld. Daarom werd in 2013 het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) opgericht. Het CKM is onderdeel van Fier, een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties (onder meer loverboyproblematiek). Waar Fier de opvang en behandeling verzorgt van slachtoffers van mensenhandel, pakt het CKM door met onderzoek naar dit fenomeen. Door praktijk en onderzoek te combineren, kunnen we nog effectiever de strijd aangaan tegen deze moderne vorm van slavernij.

Het CKM maakt mensenhandel zichtbaar

‘Maak mensenhandel zichtbaar.’ Onder dit motto voert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) de strijd tegen seksuele en criminele uitbuiting in Nederland. Het CKM innoveert, onderzoekt en agendeert.

Visie

Ieder kind, iedere jongere en iedere volwassene moet in vrijheid kunnen leven en een gezonde, autonome toekomst tegemoet kunnen zien. Mensenhandel ondermijnt deze vrijheid. Door samen met andere partijen én burgers te strijden tegen deze problematiek kunnen we Nederland vrij maken van uitbuiting.

Missie

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel strijdt voor een wereld die vrij is van seksuele en criminele uitbuiting. We willen dat iedereen weet dat er op dit moment in ons land duizenden kinderen, jongeren en volwassenen worden uitgebuit door hun mensenhandelaar. Want alleen samen kunnen we mensenhandel stoppen. We willen dat geen slachtoffer onopgemerkt blijft, dat mensenhandelaren en hun klanten worden aangepakt en dat de maatschappij weerbaar genoeg is om uitbuiting voor eens en voor altijd te stoppen. Het CKM innoveert, onderzoekt en agendeert. Net zo lang totdat het niet meer nodig is.

Het CKM innoveert

We zijn een aanjager, een innovator, een activist. Met maar één doel: het stoppen van uitbuiting in Nederland. We participeren in diverse spraakmakende (internationale) pilots, proeftuinen en projecten die betrekking hebben op de bestrijding van mensenhandel en de bescherming van en de hulpverlening aan slachtoffers. Dat doen we het liefst samen met andere partijen. Want met elkaar bereiken we meer.

Het CKM onderzoekt

We doen ons eigen onderzoek, halen de onderste steen boven en delen onze bevindingen met de rest van de wereld. Opdat mensenhandel op een steeds effectievere manier wordt aangepakt en slachtoffers de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We leren continu, zijn gretig als het gaat om de laatste ontwikkelingen en zijn de luis in de pels als dat nodig is.

Het CKM agendeert

Om onze samenleving weerbaar te maken tegen mensenhandel voeden we de politieke discussie, stimuleren we het maatschappelijk debat en voeren we jaarlijks diverse bewustwordingscampagnes. Ook geven we gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere beleidsmakers en hulporganisaties.

Wat we beloven

Onze medewerkers zijn kenners, specialisten én doorzetters. Zij gaan net zo lang door tot dat gedaan is wat gedaan moet worden. We zijn betrouwbaar; voor slachtoffers, voor burgers, voor het werkveld en onze (financiële) partners. We gaan voor inhoud en kwaliteit. Voor lef en innovatie. We blijven sleutelen aan onze kennis van mensenhandel en onderwerpen die daarmee te maken hebben. Want wij willen het verschil maken. Altijd en overal.

Het CKM maakt deel uit van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting en wordt gesteund door onder andere de Nationale Postcode Loterij, Adessium Foundation en Janivo Stichting.

Meer weten over mensenhandel? Kijk dan op www.hetckm.nl